Bygg- och bomässan i Östra Sala backe

Historiskt har driften varit den stora boven i en byggnads klimatpåverkan, inte själva byggnaden. Men med dagens energisnåla hus är ordningen numera den omvända. När Uppsala kommun initierade byggnationen av Östra Sala backe riktades därför uppmärksamheten mot byggprocessen. Området skulle bli stadens första pilotprojekt inom hållbart byggande. Därför lät vi byggandet genomsyra hela projektet och det 800 kvadratmeter stora tält som vi reste på byggarbetsplatsen. Från välkomstentrén genom byggcontainrar, till möbler, scenprogram och framtidsvisionerna målades upp med augmented reality (AR).