Kund

Uppsala kommun


Uppsala växer snabbast i hela landet. Människor flyttar hit, nya stadsdelar växer fram, bostäder, företagsparker och infrastruktur. Den snabba expansionen ställer höga krav på kommunen, inte minst vad gäller kommunikation.

Här behövs en bra dialog med Uppsalaborna. Att alla som berörs har insyn, möjlighet att påverka – och tålamod när byggprojekten blir vardag. Kommunen behöver också bygga relationer med samarbetspartners och locka nya investerare, entreprenörer och innovatörer att satsa i regionen.

Ohana har kommunicerat allt från översiktsplanen till brobygget vid Flottsund på uppdrag av Uppsala kommuns Stadsbyggnadsförvaltning. Vi har profilerat Uppsala som region och nya stadsdelar som Ulleråker, Rosendal och Östra Sala backe, producerat innehåll till markanvisningar, medborgardialoger och visualiserat framtiden i utställningar, mässor och sociala medier.

Bygg- och bomässa

Östra Sala backe


Syftet när Ohana fick i uppdrag att genomföra en bygg-och bomässa i Östra Sala backe var tudelat. Dels att stärka kommunens relationer med bygg- och tekniksektorn. Dels att bjuda in Uppsalaborna till det första och största pilotprojektet inom hållbart byggande.

Byggande – hållbart byggande – genomsyrade allt i det 800 kvadratmeter stora tält som vi reste på byggarbetsplatsen. Från välkomstentrén genom två färggranna byggcontainrar, till det grafiska mönstret av huskroppar på väggarna. Vi byggde möbler och scener av lastpallar och ett scenprogram som täckte allt från framtidens smarta hem, till det senaste inom byggteknik. Vid sidan av guidade utflykter i området visade vi även hur området kommer att se ut i framtiden, med hjälp av augmented reality (AR).

Efter en branschdag med 150 inbjudan gäster öppnade mässan för allmänheten. Med 800 besökare överträffades både årets mål om 400 personer och föregående års mässa som lockat 250 Uppsalabor.


Relationsbyggande

Uppsala växer


Samhällsutveckling bygger på samarbete. Därför finns Uppsala kommun representerat i alla viktiga stadsbyggnadsforum, för att marknadsföra regionen och etablera nya värdefulla kontakter. De senaste åren är det Ohana som har planerat och producerat det som synts och sagts i Uppsalas mässmontrar och utställningar. I Almedalen t ex byggde vi loungen med plats för seminarier, lunchbjudning och kvällsmingel. Vi profilerade och byggde Uppsalas monter på Business Arena som ett par månader senare följdes upp i Business Arena Satellit på Uppsala Konsert & Kongress.