Uppsala skräpkör

Nedskräpning är ett växande problem. De negativa effekterna är många och konsekvenserna täcker hela hållbarhetsbegreppet – miljömässiga, sociala och ekonomiska. Renhållning av offentliga miljöer innebär stora kostnader för kommunen. Därför satsar Uppsala kommun stort och målmedvetet på att göra det lättare för Uppsalaborna att slänga sitt skräp rätt. Uppsala skräpkör består av smarta soptunnor som sjunger när man slänger skräp i dem. Ett roligt sätt att få alla att vilja göra rätt.